Chủ Nhật, tháng 9 02, 2012

Phần III: Chuyển động có hơn hai động tử tham gia

Bài 1:
Lúc 6 giờ, một xe khách Hải âu và một xe khách TOYOTA khởi hành tại địa điểm A để đi về B. Xe Hải âu chạy với vận tốc 50 km/giờ , xe TOYOTA chạy với vận tốc 70 km/giờ. Lúc 7 giờ 30 phút một xe MêKông cũng đi từ A để vể B với vận tốc 80 km/giờ. Hỏi sau khi xuất phát được bao lâu thì xe MêKông sẽ đi đến điểm chính giữa khoảng cách giữa hai xe ô tô Hải âu và TOYOTA.
Giải:
Giả sử lúc 6 giờ có thêm một ô tô thứ tư cùng xuất phát tại A để đi về B cùng với hai xe Hải âu và TOYOTA nhưng có vận tốc bằng trung bình cộng của hai xe. Hải âu và TOYOTA . Thì xe thứ tư luôn cách đều hai xe. Vì cùng một thời gian xe thứ tư hơn xe Hải âu bao nhiêu thì kém TOYOTA bấy nhiêu.
    Vậy, vận tốc của xe thứ tư là :
    (70 + 50) : 2 = 60 (km/giờ )
    Khi xe MêKông đuổi kịp xe thứ tư thì xe MêKông cũng cách đều hai xe Hải âu và TOYOTA.
    Xe Mêkông đi sau xe thứ 4 là :
    7 giờ 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút = 90 phút
    Khi xe Mêkông khởi hành thì xe thứ tư cách A là
    60 x 90 : 60 = 90 (km)
    Hiệu vận tốc giữa hai xe MêKông và xe thứ tư là :
    80 – 60 = 20 (km)
    Thời gian để xe Mêkông cách đều hai xe Hải âu và xe TOYOTA là :
    90 : 20 = 4,5 (giờ ) = 4 giờ 30 phút
            Đáp số : 4 giờ 30 phút

Bài 2: Ba bạn An, Hoà, Bình đi chơi bằng xe máy. Đầu tiên Bình đi bộ, An đèo Hoà đi một giờ rồi quay lại đón Bình. Khi An và Bình đi đến địa điểm mà An đã quay lại đón Bình thì Hoà đã đi cách đó 8 km. Và 12 phút sau thì An và Bình đuổi kịp Hoà. Vận tốc của Hoà và Bình bằng nhau. Hãy tính
    a. Vận tốc của mỗi người
    b. Từ chỗ xuất phát đến chỗ gặp nhau lần thứ nhất là bao nhiêu kilômet ? Biết rằng An đi một mình thì sẽ đến địa điểm đó sớm hơn 96 phút.
Giải:
Vì A đi một mình thì sẽ sớm hơn 96 phút nên 96 phút là hai lần thời gian An đi đoạn BI. Do đó thời gian An đi đoạn BI là 48 phút. Và thời gian Bình đi đoạn AC là 1 giờ. Đoạn CI là 48 phút khi An quay lại đến B (nơi để Hoà đi bộ). Thì Hoà đã đi cách đó 8 km. Vậy Hoà đi 8 km hết 96 phút . Từ đó tính được vận tốc của Hoà và Bình.
    An cách Hoà 8 km và 12 phút sau đuổi kịp Hoà, nên trong 12 phút An đi hơn Hoà 8 km. Từ đó tính được hiệu vận tốc giữa An và Hoà. Rồi tính vận tốc của An.
    Ta có thể giải như sau :
    96 phút = 1,6 giờ
    12 phút = 0,2 giờ
Vận tốc của Hoà và Bình là :
    8 : 1,6 = 5 (km/giờ )
    Hiệu vận tốc giữa An và Hoà :
    8 : 0,2 = 40 (km/giờ )
    Vận tốc của An là :
    40 + 5 = 45 (km/giờ )
    Từ nơi xuất phát đến khi An đuổi kịp Hoà là ;
    45 x 1 + 5 x 0,2 = 54 (km)
            Đáp số : a. An 45 km/giờ ; Hoà và Bình 5 km/giờ
                    b. 54 km/giờ

Bài 3: Một người đi bộ trên quãng đường AB dài 1 km. Với vận tốc 5 km/giờ. Có một đoàn xe buýt chạy cùng chiều với người đi bộ với vận tốc 3 km/giờ. Và cứ 2 phút lại có một chiếc xe đi qua A.
Hỏi có mấy chiếc xe chạy cùng chiều vượt hoặc đuổi kịp người đi bộ ? Biết rằng khi xe buýt đầu tiên, của đoàn xe đi qua A thì người đi bộ cũng bắt đầu đi từ A.
Hướng dẫn:
Thời gian người đi bộ đi hết quãng đường AB là :
        60 : 5 = 12 (phút)
        Hai ô tô liền nhau cách nhau là :
        30 : 60 x 2 = 1 (km)
    Ta Hình dung từ A về phía sau có một hàng dài xe ô tô mà xe này cách xe liền trước 1 km. Và vì có một xe cùng xuất phát với người đi bộ  nên xe này vượt qua người đi bộ thì xe sau đuổi kip người đi bộ với thời gian là :
        1 : (30 - 5) = 2 phút 24 giây = 2,4 phút
        Số xe ô tô duổi kịp và vượt người đi bộ là :
        12 : 2,4 = 5 (xe)
        Cộng với xe cùng xuất phát với người đi bộ nên số xe vượt qua người đi bộ là :
        5 + 1 = 6 (xe)
                Đáp số : 6 xe
  ABOUT ME
→ Xin chào! Tôi là Nguyễn Trương Minh Khuê, học sinh lớp 5C, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Sông Cầu!
  CẢNH ĐẸP SÔNG CẦU
  LƯỢT XEM
  VUI CƯỜI
Support : Home | Môn Toán | Tiếng Anh | Môn Văn | Hình ảnh | Kiến thức | Đọc sách | Giải trí
Copyright © 2012. Góc học tập của Khuê - All Rights Reserved
Template Simple_ Powered by Blogger
Proudly powered by rockfan
Xem tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox