Thứ Hai, tháng 6 11, 2012

Khám phá số 49

TI LẠP THỂ

- Thời gian phát hiện: năm 1898.
- Nội dung phát hiện: Ti lạp thể là bộ phận rất quan trọng trong mỗi tế bào, chúng cung cấp năng lượng cho tế bào và có DNA độc lập.
- Người phát hiện: Carl Benda.

Tại sao phát hiện ra ti lạp thể lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Khám phá số 45

TIA X

- Thời gian phát hiện: năm 1895.
- Nội dung phát hiện: phát hiện ra tia cao tần có thể đi xuyên qua các bắp thịt của cơ thể người.
- Người phát hiện: Wilhelm Roentgen.

Tại sao phát hiện ra tia X lại có tên trong 100 phát hiện khoa học ví đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Khám phá số 44

Sự phân chia tế bào

- Thời gian phát hiện: năm 1882.
- Nội dung phát hiện: quá trình tế bào phân chia để tạo ra tế bào mới dưới tác động của sự phân chia nhiễm sắc thể.
- Người phát hiện: Walther Flemming.

Tại sao sự phân chia của tế bào lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Khám phá số 43

Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Thời gian phát hiện: năm 1880.
- Nội dung phát hiện: xây dựng nên một hệ thống tổ chức đầu tiên của các nguyên tố hóa học cấu tạo nên trái đất.
- Người phát hiện: Dmitri Mendeleyev.

Tại sao hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Khám phá số 42

Sự sống dưới lòng đại dương

- Thời gian phát hiện: năm 1870.
- Nội dung phát hiện: dưới đáy đại dương sâu thẳm là một vùng tối đen nhưng nơi đó không phải là sa mạc không có sự sống, ở đây tồn tại một thế giới rất phong phú của sinh vật.
- Người phát hiện: Charle Thomson.

Tại sao phát hiện ra sự sống dưới lòng đại dương lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Khám phá số 48

VIRUT

- Thời gian phát hiện: năm 1898.
- Nội dung phát hiện: đơn vị sống đơn giản nhất và nhỏ nhất, tác nhân lây nhiễm bệnh, từ bệnh cảm lạnh thông thường cho đến bệnh sốt vàng da nguy hiểm.
- Người phát hiện: Dmitri lvanovsky và Martinus Beijerinick.

Tại sao phát hiện ra virut lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử?

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Khám phá số 47

ELECTRON

- Thời gian phát hiện: năm 1897
- Nội dung phát hiện: phát hiện ra hạt hạ nguyên tử đầu tiên.
- Người phát hiện: J.J. Thompson

Tại sao phát hiện ra electron lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 10, 2012

Khám phá số 46

NHÓM MÁU

- Thời gian phát hiện: năm 1897.
- Nội dung phát hiện: Máu trong cơ thể người chia làm các nhóm khác nhau và có sự bài xích lẫn nhau giữa một số nhóm máu.
- Người phát hiện: Karl Landsteiner.

Tại sao phát hiện ra nhóm máu lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Bảy, tháng 6 09, 2012

Khám phá số 41

DI TRUYỀN

- Thời gian phát hiện: 1865.
- Nội dung phát hiện: phương thức tự nhiên mang đặc tính truyền từ đời này sang đời khác của các đặc trưng.
- Người phát hiện: Gregor Mendel.

Tại sao phát hiện di truyền lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Bảy, tháng 6 09, 2012

Khám phá số 40

Bức xạ điện từ và sóng điện vô tuyến

- Thời gian phát hiện: 1864.
- Nội dung phát hiện: tất cả sóng năng lượng điện và từ đều là một phần của phổ sóng điện từ và tuân theo một nguyên lý toán học đơn giản.
- Người phát hiện: James Clerk Maxwell.

Tại sao bức xạ điện từ và sóng điện vô tuyến lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Sáu, tháng 6 08, 2012

Khám phá số 39

DẤU HIỆU ÁNH SÁNG NGUYÊN TỬ

- Thời gian phát hiện: năm 1859.
- Nội dung phát hiện: mỗi loại nguyên tố sau khi chịu tác động của nhiệt đều bức xạ ra ánh sáng với một tần số đặc thù riêng biệt.
- Người phát hiện: Gustav Kirchhoff và Robert Bunsen.

Tại Sao dấu hiệu ánh sáng nguyên tử lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Sáu, tháng 6 08, 2012

Khám phá số 37

HỌC THUYẾT VI SINH VẬT

- Thời gian phát hiện: 1856.
- Nội dung phát hiện: vi sinh vật tồn tại ở khắp nơi trong không khí, chúng ta không nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy được, chúng gây ra bệnh tật và làm hỏng thức ăn.
- Người phát hiện: Louis Pasteur

Tại sao học thuyết vi sinh vật lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 38

THUYẾT TIẾN HÓA

- Thời gian phát hiện: năm 1858.
- Nội dung phát hiện: các loài trải qua các quá trình tiến hóa lâu dài có thể tận dụng được triệt để môi trường xung quanh. Loài nào thích nghi tốt nhất được với môi trường thì loài đó sẽ tồn tại được một cách tốt nhất.
- Người phát hiện: Charles Darwin.

Tại sao thuyết tiến hóa lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 36

HIỆU ỨNG DOPPLER

- Thời gian phát hiện: năm 1848.
- Nội dung phát hiện: sự biến đổi cao hay thấp của tần số sóng ánh sáng và sóng âm thanh được quyết định bởi vị trí người quan sát ở phía gần hay cách xa nơi nguồn phát.
- Người phát hiện: Christian Doppler.

Tại sao hiệu ứng Doppler lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 35

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

- Thời gian phát hiện: năm 1847.
- Nội dung phát hiện: năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác nhưng trong một hệ kín tổng năng lượng luôn được bảo toàn.
- Người phát hiện: Hermann von Helmholtz.

Tại sao định luật Bảo toàn năng lượng lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 34

CALORIES (ĐƠN VỊ CỦA NĂNG LƯỢNG)

- Thời gian phát hiện: năm 1843.
- Nội dung phát hiện: tất cả các hình thức của năng lượng và công cớ học là tương đương nhau và chúng đều có thể được chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác.
- Người phát hiện: James Joule.

Tại sao phát hiện ra calories lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 31

ĐIỆN TỪ

- Thời gian phát hiện: năm 1820
- Nội dung phát hiện: dòng điện có thể sinh ra điện trường và ngược lại
- Người phát minh: Hans Oersted.

Tại sao phát hiện ra điện từ lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 33

THỜI KỲ BĂNG HÀ

- Thời gian phát hiện: năm 1837.
- Nội dung phát hiện: khí hậu trên trái đất ngày nay thì ấm áp song trong quá khứ đã có một số thời kì lại hoàn toàn trái ngược, kỷ Băng Hà là một ví dụ.
- Người phát hiện: Louis Agassiz.

Tại sao phát hiện ra thời kỳ Băng Hà lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 30

Sự tồn tại của phân tử

- Thời gian phát hiện: năm 1811
- Nội dung phát hiện: phân tử là một nhóm các nguyên tử liên kết với nhau. Dựa vào nguyên tử có thể xác định được bất kì một loại nguyên tố nào trong hơn 100 nguyên tố cấu thành nên các hành tinh. Các liên kết nguyên tử khác nhau liên kết lại sẽ tạo thành phân tử, dựa vào phân tử có thể xác định được bất kì một loại vật chất nào trong số muôn vàn vật chất đang tồn tại.
- Người phát minh: Amedeo Avogadro.

Tại sao phát hiện ra sự tồn tại của phân tử lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 32

HÓA THẠCH KHỦNG LONG ĐẦU TIÊN

- Thời gian phát hiện: năm 1824
- Nội dung phát hiện: những chứng cứ đầu tiên trên trái đất cho thấy loài khủng long khổng lồ từng đi qua
- Người phát minh: Gideon Mantell và William Buckland

Tại sao phát hiện ra hóa thạch khủng long lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 29

Liên kết điện hóa học

- Thời gian phát hiện: năm 1806
- Nội dung phát hiện: liên kết giữa các phân tử trong nguyên tố hóa học mang tính chất của điện
- Người phát minh: Humphry Davy.

Tại sao phát hiện liên kết điện hóa học lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Năm, tháng 6 07, 2012

Khám phá số 28

NGUYÊN TỬ

- Thời gian phát hiện: năm 1802.
- Nội dung phát hiện: nguyên tử là những hạt nhỏ nhất tồi tại trong bất kì thành phần hóa học nào.
- Người phát minh: John Dalton.

Tại sao phát hiện ra nguyên tử lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 27

Thuật gây mê

- Thời gian phát hiện: năm 1801.
- Nội dung phát hiện: tìm ra một phương pháp y thuật làm mất đi cảm giác đau đớn của bệnh nhân khi tiến hành làm phẫu thuật.
- Người phát minh: Humphry Davy.

Tại sao gây mê lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 26

TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

- Thời gian phát hiện: năm 1800 và năm 1801.
- Nội dung phát hiện: năng lượng được phát ra từ mặt trời hay ngôi sao khác ở bên ngoài vùng quang phổ hẹp có thể nhìn thấy bằng mắt thương.
- Người phát minh: Frederick Herschel tìm ra tia hồng ngoại và Johann Ritter tìm ra tia tử ngoại.

Tại sao phát hiện hồng ngoại và tia tử ngoại lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 25

VACXIN

- Thời gian phát hiện: năm 1798.
- Nội dung phát hiện: con người có thể phòng bệnh bằng cách tiêm loại virut gây bệnh đó vào cơ thể, loại virut được tiêm với liều lượng nhẹ và đã qua xử lý.
- Người phát minh: Lady Mary Wortley Montagu và Edward Jenner.

Tại sao phát hiện ra vacxin lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 24

SỰ XÓI MÒN CỦA TRÁI ĐẤT

- Thời gian phát hiện: năm 1792.
- Nội dung phát hiện: Bề mặt của trái đất do một cấu trúc lực khổng lồ hình thành nên, cấu trúc lực này làm cho vỏ quả đất dâng lên và hạ xuống một cách từ từ và ổn định.
- Người phát minh: James Hutton.

Tại sao phát hiện ra sự xói mòn của trái đất lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 23

BẢN CHẤT CỦA NHIỆT

- Thời gian phát hiện: năm 1790.
- Nội dung phát hiện: nhiệt sinh ra do ma sát chứ không phải do “chất nóng”.
- Người phát minh: Count Rumford.

Tại sao phát hiện ra bản chất của nhiệt lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 22

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

- Thời gian phát hiện: năm 1789.
- Nội dung phát hiện: Tổng khối lượng của vật luôn được bảo toàn cho dù có những biến đổi vật lý hay biến đổi hóa học.
- Người phát minh: Antoine Lavoisier.

Tại sao định luật bảo toàn khối lượng lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 21

TÁC DỤNG CỦA QUANG HỢP

- Thời gian phát hiện: năm 1779.
- Nội dung phát hiện: các loại thực vật lợi dụng ánh sáng mặt trời để chuyển hóa khí cacbonic trong không khí thành một loại vật chất thực vật mới.
- Người phát minh: Jan Ingenhousz.

Tại sao khám phá ra tác dụng của quang hợp lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 20

Oxy

- Thời gian phát hiện: năm 1774.
- Nội dung phát hiện: phát hiện ra một loạt chất khí.
- Người phát minh: Joseph Prestley.

Tại sao khám phá ra oxy lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 19

Biển chi phối khí hậu toàn cầu

- Thời gian phát hiện: năm 1770.
- Nội dung phát hiện: Thông qua khối lượng lớn nhiệt lượng tỏa ra và sức hút nước, biển chi phối đến khí hậu và thời tiết trên toàn cầu.
- Người phát minh: Benjamin Franklin.

Tại sao phát hiện ra sự ảnh hưởng của biển đối với khí hậu toàn cầu lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

Khám phá số 18

BẢN CHẤT CỦA ĐIỆN

- Thời gian phát hiện: năm 1752.
- Nội dung phát hiện: tất cả các hình thức điện đều giống nhau về bản chất
- Người phát minh: Benjamin Franklin.

Tại sao phát hiện ra bản chất của điện lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Ba, tháng 6 05, 2012

Khám phá số 17

DẢI NGÂN HÀ

- Thời gian phát hiện: năm 1750.
- Nội dung phát hiện: mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ mà chỉ là một bộ phận trong hệ thống tập hợp của các ngôi sao, hệ thống này có hình đĩa dẹt và trôi lơ lửng trong không gian bao la của vũ trụ.
- Người phát minh: Thomas Wright và William Heprschel.

Tại sao phát hiện ra dải Ngân Hà lại có tên trong danh sách 100 khám phá vĩ đại nhất trong lịch sử?

Thứ Ba, tháng 6 05, 2012

Khám phá số 16

TRẬT TỰ CỦA GIỚI TỰ NHIÊN

- Thời gian phát hiện: 1735
- Nội dung phát hiện: tất cả loài động vật – thực vật đều có thể phân chia thành các chủng loại khác nhau hay quy vào các thứ bậc đơn giản.
- Người phát hiện: Card Linnaeus.

Tại sao phát hiện ra trật tự của giới tự nhiên lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Ba, tháng 6 05, 2012

Khám phá số 15

BA ĐỊNH LUẬT CHUYỂN ĐỘNG CỦA NEWTON

- Thời gian phát hiện: năm 1687
- Nội dung phát hiện: quan hệ cơ bản giữa vật chất, lực và vận động, đó là cơ sở xây dựng nên vật lý học và công trình học.
- Người phát hiện: Isaac Newton.

Tại sao ba định luật chuyển động của Newton lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Ba, tháng 6 05, 2012

Khám phá số 14

VI KHUẨN

- Thời gan phát hiện: năm 1680
- Nội dung phát hiện: những vi sinh vật siêu nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được.
- Người phát hiện: Anton van Leeuwenhoek.

Tại sao phát hiện ra vi khuẩn lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Hai, tháng 6 04, 2012

Khám phá số 13

KHOẢNG CÁCH ĐẾN MẶT TRỜI

- Thời gian phát hiện: năm 1672
- Nội dung phát hiện: lần đầu tiên khám phá ra khoảng cách chính xác từ trái đất đến mặt trời, đo được kích thước của hệ mặt trời và kích thước của cả vũ trụ.
- Người phát hiện: Giovanni Cassini.

Tại sao phát hiện ra khoảng cách từ trái đất đến mặt trời lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Hai, tháng 6 04, 2012

Khám phá số 12

HÓA THẠCH

- Thời gian phát hiện: năm 1669.
- Nội dung phát hiện: hóa thạch là những dấu tích còn được lưu lại của cơ thể sinh vật từ những niên đại trước.
- Người phát hiện: Nicolas Steno.

Tại sao phát hiện ra hóa thạch lại có tên trong 1000 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Hai, tháng 6 04, 2012

Khám phá số 11

ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

- Thời gian phát hiện: năm 1666
- Nội dung phát hiện: Lực vạn vật hấp dẫn là lực hấp dẫn giữa tất cả các vật.
- Người phát hiện: Isaac Newton.

Tại sao định luật vạn vật hấp dẫn lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 03, 2012

Khám phá số 10

TẾ BÀO

- Thời gian phát hiện: năm 1665.
- Nội dung phát hiện: tế bào là bộ phận cơ bản cấu thành nên cơ thể sinh vật.
- Người phát hiện: Robert Hooke.

Phát hiện ra tế bào tại sao lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 03, 2012

Khám phá số 9

ĐỊNH LUẬT BOYLE

- Thời gian phát hiện: năm 1650
- Nội dung phát hiện: áp xuất và thể tích khí tỉ lệ nghịch với nhau
- Người phát hiện: Robert Boyle.

Tại sao phát hiện của Robert Boyle lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 03, 2012

Khám phá số 8

ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ

- Thời gian phát hiện: năm 1640
- Nội dung phát hiện: Không khí cũng có trọng lượng và luôn gây ra lực ép xuống chúng ta.
- Người phát hiện: Evangelista Torricelli.

Phát hiện áp suất không khí tại sao lại có tên trong danh sách 100 phát hiện vĩ đại nhất?

Chủ Nhật, tháng 6 03, 2012

Khám phá số 7

HỆ THỒNG TUẦN HOÀN CƠ THỂ NGƯỜI

- Thời gian phát hiện: năm 1628
- Nội dung phát hiện: động mạch, tĩnh mạch, tim và phổi hình thành nên một hệ thống tuần hoàn độc lập và hoàn chỉnh.
- Người phát hiện: Wiliam Harvey.

Tại sao phát hiện ra hệ thống tuần hoàn cơ thể người lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Bảy, tháng 6 02, 2012

Khám phá số 6

VỆ TINH SAO MỘC

- Thời gian phát hiện: năm 1610.
- Nội dung phát hiện: ngoài trái đất ra, các hành tinh khác cũng có vệ tinh của nó.
- Người phát hiện: Galileo Galilei.

Tại sao phát hiện ra vệ tinh sao Mộc lại có trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Bảy, tháng 6 02, 2012

Khám phá số 5

ĐỊNH LUẬT VẬN ĐỘNG CỦA CÁC HÀNH TINH

- Thời gian phát hiện: năm 1609.
- Nội dung phát hiện: quỹ đạo vận động của các hành tinh quanh mặt trời không phải hình tròn mà là hình elip.
- Người phát hiện: Jon hannes Kepler.

Định luật vận động của các hành tinh tại sao lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Bảy, tháng 6 02, 2012

Khám phá số 4

ĐỊNH LUẬT RƠI TỰ DO

- Thời gian phát hiện: năm 1598.
- Nội dung phát hiện: các vật thể luôn rơi cùng một vận tốc mà không phụ thuộc vào trọng lượng của chúng.
- Người phát hiện: Galileo Galilei.

Tại sao định luật rơi tự do lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Sáu, tháng 6 01, 2012

Khám phá số 3

CẤU TRÚC CƠ THỂ NGƯỜI

- Thời gian phát hiện 1543.
- Nội dung phát hiện: sáng lập ra khoa học cận đại giải phẫu cơ thể người, lần đầu tiên có được nhận thức tương đối chính xác về cấu tạo cơ thể người.
- Người phát hiện: Andreas Vesalius.

Tại sao phát hiện cấu trúc cơ thể người lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Sáu, tháng 6 01, 2012

Khám phá số 2

MẶT TRỜI LÀ TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ

- Thời gian phát hiện: năm 1520.
- Nội dung phát hiện: mặt trời là trung tâm của vũ trụ, trái đất chuyển động xoay quanh mặt trời.
- Người phát hiện: Nicolaus Copernicus.

Tại sao khám phá ra mặt trời là trung tâm vũ trụ lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?

Thứ Sáu, tháng 6 01, 2012

Khám phá số 1

NGUYÊN LÝ ĐÒN BẨY VÀ LỰC ĐẨY ARCHIMEDES

- Thời gian phát hiện: năm 260 trước công nguyên.
- Nội dung khám phá: hai nguyên lý cơ bản trong lĩnh vực vật lý học và công trình học.
- Người phát hiện: Archimedes.

Tại sao nguyên lý đòn bẩy và lực đẩy Archimedes lại có tên trong 100 phát hiện khoa học vĩ đại nhất?
  ABOUT ME
→ Xin chào! Tôi là Nguyễn Trương Minh Khuê, học sinh lớp 5C, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Sông Cầu!
  CẢNH ĐẸP SÔNG CẦU
  LƯỢT XEM
  VUI CƯỜI
Support : Home | Môn Toán | Tiếng Anh | Môn Văn | Hình ảnh | Kiến thức | Đọc sách | Giải trí
Copyright © 2012. Góc học tập của Khuê - All Rights Reserved
Template Simple_ Powered by Blogger
Proudly powered by rockfan
Xem tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox