Thứ Ba, tháng 10 30, 2012

Thi Olympic toán lớp 5, 2012 - Vòng 4

Bài thi số 1:

1. 19m8cm = ... cm
Số thích hợp để điền vào chỗ ... là:

2. 68km9m = ... cm
Số thích hợp để điền vào chỗ ... là:

3. 5km²175m² = ... m²
Số thích hợp để điền vào chỗ ... là:

4. 55m²9cm² = ... cm²
Số thích hợp để điền vào chỗ ... là:

5. Hãy cho biết có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012

6. Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012

7. Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012

8. Với các chữ số 1; 2; 3; 4. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên?

9. Với các chữ số 0; 4; 6; 8. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 1 chữ số ở phần thập phân?
10. Với các chữ số 0; 2; 4; 6. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân?
Bài thi số 2:2. Số thập phận có mười chín đơn vị, tám mươi mốt phần trăm là số ...

3. Số thập phận có ba mươi tư đơn vị, tám phần trăm là số ...
9. Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 10?

9. Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9?
Bài thi số 3: Vượt chướng ngại vật

1. Trường Kim Đồng mua 6 bộ bàn ghế 900000 đồng. Hỏi nếu trường Kim Đồng mua 15 bộ bàn ghế như thế hết bao nhiêu tiền?

2. Tổng của hai số bằng 215. Tỉ số của hai số đó là 2/3. Tìm hai số đó.

3. Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì bà có bấy nhiêu năm.

4. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 65 tuổi. Biết sau hai năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

5. Tổng của hai số bằng 344. Số thứ nhất bằng 1 ²/3 số thứ hai. Tìm hai số đó.
  ABOUT ME
→ Xin chào! Tôi là Nguyễn Trương Minh Khuê, học sinh lớp 5C, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Sông Cầu!
  CẢNH ĐẸP SÔNG CẦU
  LƯỢT XEM
  VUI CƯỜI
Support : Home | Môn Toán | Tiếng Anh | Môn Văn | Hình ảnh | Kiến thức | Đọc sách | Giải trí
Copyright © 2012. Góc học tập của Khuê - All Rights Reserved
Template Simple_ Powered by Blogger
Proudly powered by rockfan
Xem tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox