Thứ Tư, tháng 12 05, 2012

Học tiếng Anh với Jennifer - Phần III

Bài 21. Review of BE and Saying Good-bye

Bài 22. The Weather

Bài 23. Fruits

Bài 24. What's this?

Bài 25. Articles (a, an, the)

Bài 26. What are these?

Bài 27. That, Those

Bài 28. Colors

Bài 29. Do you have...?

Bài 30. Plural Nouns
  ABOUT ME
→ Xin chào! Tôi là Nguyễn Trương Minh Khuê, học sinh lớp 5C, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Sông Cầu!
  CẢNH ĐẸP SÔNG CẦU
  LƯỢT XEM
  VUI CƯỜI
Support : Home | Môn Toán | Tiếng Anh | Môn Văn | Hình ảnh | Kiến thức | Đọc sách | Giải trí
Copyright © 2012. Góc học tập của Khuê - All Rights Reserved
Template Simple_ Powered by Blogger
Proudly powered by rockfan
Xem tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox