Thứ Năm, tháng 11 08, 2012

Học tiếng Anh với Jennifer - Phần II

Bài 11. Do and Don't

Bài 12. Counting from 0 to 10

Bài 13. How many?

Bài 14. Counting from 10 to 20

Bài 15. Counting from 10 to 100

Bài 16. Hundred, Thousand and Million

Bài 17. Present forms of BE (am, is, are)

Bài 18. Subject Pronouns (I, you, he, she, it, we, they)

Bài 19. Forming Sentences with BE

Bài 20. Negative Forms of BE and Questions
  ABOUT ME
→ Xin chào! Tôi là Nguyễn Trương Minh Khuê, học sinh lớp 5C, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Sông Cầu!
  CẢNH ĐẸP SÔNG CẦU
  LƯỢT XEM
  VUI CƯỜI
Support : Home | Môn Toán | Tiếng Anh | Môn Văn | Hình ảnh | Kiến thức | Đọc sách | Giải trí
Copyright © 2012. Góc học tập của Khuê - All Rights Reserved
Template Simple_ Powered by Blogger
Proudly powered by rockfan
Xem tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox