Thứ Hai, tháng 12 10, 2012

Đề thi IOE lớp 5 - 2012, phần I

Section 2: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

1. .......... is the matter?
A. What     B. How     C. Who     D. Where
2. This book ........ interesting
A. has        B. have
C. is           D. don't
Vòng 1:

Vòng 2:

Vòng 3:

Vòng 4:

Vòng 5:

Vòng 6:

Vòng 7:

Vòng 8:

Vòng 9:

Vòng 10:
  ABOUT ME
→ Xin chào! Tôi là Nguyễn Trương Minh Khuê, học sinh lớp 5C, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Sông Cầu!
  CẢNH ĐẸP SÔNG CẦU
  LƯỢT XEM
  VUI CƯỜI
Support : Home | Môn Toán | Tiếng Anh | Môn Văn | Hình ảnh | Kiến thức | Đọc sách | Giải trí
Copyright © 2012. Góc học tập của Khuê - All Rights Reserved
Template Simple_ Powered by Blogger
Proudly powered by rockfan
Xem tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox