Thứ Ba, tháng 12 11, 2012

Đề thi IOE lớp 5 - 2012, phần II

Section 2: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

1.  Choose the word that has the underlined part pronounced diffrently
A. wear         B. hear          C. near          D. year
2. Choose the odd one
A. Five           B. Nine          C. Four           D. Fine
Vòng 11:

Vòng 12:

Vòng 13:

Vòng 14:

Vòng 15:

Vòng 16:

Vòng 17:

Vòng 18:

Vòng 19:

Vòng 20:

Vòng 21:
  ABOUT ME
→ Xin chào! Tôi là Nguyễn Trương Minh Khuê, học sinh lớp 5C, năm học 2012-2013, trường Tiểu học Sông Cầu!
  CẢNH ĐẸP SÔNG CẦU
  LƯỢT XEM
  VUI CƯỜI
Support : Home | Môn Toán | Tiếng Anh | Môn Văn | Hình ảnh | Kiến thức | Đọc sách | Giải trí
Copyright © 2012. Góc học tập của Khuê - All Rights Reserved
Template Simple_ Powered by Blogger
Proudly powered by rockfan
Xem tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox